ufabet

ไวรัส RSV

RSV ย่อมาจาก Respiratory Syncytial Virus

RSV ย่อมาจาก Respiratory Syncytial Virus หรือเชื้อไวรัส RSV เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่พบได้บ่อยของการติดเชื้อในปอด และทางเดินหายใจ โดยเฉพาะในเด็กเล็กอายุน้อยกว่า 5 ปี

ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ หรือโรคปอดเรื้อรัง รวมถึงทารกแรกเกิดคลอดก่อนกำหนด ถือเป็นผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงที่อาจมีอาการติดเชื้อรุนแรง ในขณะที่เด็กโตและผู้ใหญ่มักมีอาการแสดงคล้ายไข้หวัด และอาการไม่รุนแรง RSV มีอาการอย่างไร? ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะเริ่มแสดงอาการหลังจากสัมผัสเชื้อไวรัส 4 – 6 วันโดยประมาณ 

เด็กโตและผู้ใหญ่มักพบอาการไข้ต่ำๆ ไอแห้ง เจ็บคอ น้ำมูก คัดจมูก ในขณะที่ผู้ป่วยเด็กเล็กอาจมีอาการของการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่าง เช่น  หลอดลมฝอยอักเสบและปอดอักเสบ ผู้ป่วยจะมีอาการไข้สูง ไอมาก และหายใจเร็ว หอบ จะรู้ได้อย่างไรว่าเป็น RSV หรือไม่? แพทย์จะทำการซักประวัติและตรวจร่างกายผู้ป่วยเบื้องต้น  

ufabet

หากมีลักษณะอาการของโรคที่เข้าข่าย แพทย์จะแนะนำให้ทำการตรวจเพิ่มเติม โดยวิธีการเก็บตัวอย่างเชื้อจากโพรงจมูก (Nasopharyngeal swab) ซึ่งเป็นการตรวจวิเคราะห์ว่าใช่เชื้อ RSV หรือไม่  

ทราบผลภายใน  30  นาทีจะรักษาอย่างไรถ้าเป็น RSV ? การรักษาส่วนใหญ่เป็นการรักษาตามอาการและการรักษาแบบประคับประคอง ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะหายได้เองในเวลา 1-2 สัปดาห์  อย่างไรก็ตามผู้ป่วยบางรายโดยเฉพาะเด็กเล็ก ทารกแรกเกิดที่คลอดก่อนกำหนด  ผู้ป่วยที่มีโรคหัวใจหรือโรคปอดเรื้อรัง  ผู้ป่วยกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จำเป็นต้องให้การรักษาในโรงพยาบาล ภาวะแทรกซ้อนและผลของโรคระยะยาว ผู้ป่วยส่วนใหญ่หายได้เองโดยไม่มีภาวะแทรกซ้อน     

อย่างไรก็ตามมีหลักฐานทางการแพทย์ พบว่า ผู้ป่วยเด็กที่เคยติดเชื้อไวรัส RSV มีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคหอบหืดในอนาคตมากขึ้น ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงรวมถึง  ผู้ป่วยทารกแรกเกิดคลอดก่อนกำหนด  ผู้ป่วยโรคหัวใจหรือโรคปอดเรื้อรังอาจมีภาวะแทรกซ้อนระบบหายใจล้มเหลว รวมถึงมีโอกาสเสียชีวิตได้ เมื่อไหร่ที่ควรมาพบแพทย์ ?

ufabet

 

บทความอื่น ๆ

ควรนำผู้ป่วยมาพบแพทย์ทันที เมื่อมีอาการไข้สูงลอยรับประทานอาหารไม่ได้ หายใจลำบาก หอบ ปากเขียว ซึมลง แนวทางการป้องกันโรค RSV คล้ายกับโรคหวัด หรือโรคติดเชื้อทั่วไป คือ

  • หลีกเลี่ยงการไปสถานที่มีแออัด
  • ไม่ใกล้ชิดกับคนที่เป็นหวัด หรือมีอาการ ไอ จาม
  • หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ
  • รับประทานอาหารที่สะอาดที่ปรุงสุกใหม่ๆ

ติดตามเนื้อหาดีๆ น่าอ่านได้ที่ mermaidimports.com อัพเดตทุกสัปดาห์

Releated